how you doin' ?

..... HTML Hit Counter
HTML Hit Counter

My diary

cafekoduong:

taito—-oct9thofmine:

Ghê người =;

(Source: vangaaled)

sutuhobao said: sao bạn cứ đẹp rạng rỡ như vợiiiiii :3

Bạn làm mình ngại đó nhaaa :”>

im-lost-in-a-maze:

"Cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là những kẻ cô độc trong cuộc đời mình. Chẳng ai ở bên ai mãi, ta chỉ lướt qua nhau như cơn mưa rào vào ngày hè."

- Foreveryoung 1220

(Source: doi-nhu-cuc-cut, via dobuxuvacluchay)

atraversso:

Amazing Sky by Stan Taleykis

Please don’t delete the link to the photographers/artists, thanks!

(via tungblackiado)